Code du cours LauZ2038

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours09.01.2012

Auteurs du cours

author

Ingrīda Augšpole

author

Andris Bērziņš

Le cours remplacé

LaukB003 [GLMEB002]

Manuels

1. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V., Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
4. Augkopība. Rokasgrāmata. A.Ružas red. Jelgava: LLKC, 2001. 324 lpp.

5. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kārkliņš A., Līpenīte I. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU, 2018. 200 lpp.
2. Kroģere R. Zemkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1984. 120 lpp.
3. Zemkopība. S.Pogodina red. Rīga: Zvaigzne, 1983. 290 lpp.

4. Publikācijas specializētos izdevumos: žurnāli Agrotops, Saimnieks.lv u.c.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.