Kurs-Code LauZ2038

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)09.01.2012

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ingrīda Augšpole

author

Andris Bērziņš

Ersetzte Kurs

LaukB003 [GLMEB002]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V., Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
4. Augkopība. Rokasgrāmata. A.Ružas red. Jelgava: LLKC, 2001. 324 lpp.

5. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kārkliņš A., Līpenīte I. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU, 2018. 200 lpp.
2. Kroģere R. Zemkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1984. 120 lpp.
3. Zemkopība. S.Pogodina red. Rīga: Zvaigzne, 1983. 290 lpp.

4. Publikācijas specializētos izdevumos: žurnāli Agrotops, Saimnieks.lv u.c.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.