Kurs-Code LauZ2028

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)21

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge27

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)15.10.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Elita Aplociņa

Vorkenntnisse

Ķīmi3004,

LauZ1019,

Ersetzte Kurs

LauZB035 [GLAUB035]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 361 lpp. 2. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 215 lpp. 3. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp. 4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLU. Jelgava, 1998. 102 lpp. 5. McDonald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F.D. etc. Animal nutrition. Edinburgh, 2011. 692 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 2. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp. 3. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava, 2007. 290 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKIAC. Ozolnieki, 1999. 62 lpp.