Код курса LauZ2028

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций21

Kоличество часов семинаров и практических занятий27

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса15.10.2014

Разработчик курса

author

Elita Aplociņa

Предварительные знания

Ķīmi3004,

LauZ1019,

Предыдущая версия курса

LauZB035 [GLAUB035]

Учебная литературa

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 361 lpp. 2. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 215 lpp. 3. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp. 4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLU. Jelgava, 1998. 102 lpp. 5. McDonald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F.D. etc. Animal nutrition. Edinburgh, 2011. 692 p.

Дополнительная литература

1. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 2. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp. 3. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava, 2007. 290 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKIAC. Ozolnieki, 1999. 62 lpp.