Code du cours InfT1026

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours16.03.2021

Auteur du cours

author

Ilona Odziņa

Manuels

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2015.
2. Nāgelis, J. Microsoft Access 2000 -- no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, c2000, 181 lpp.
3. Kristapsone, S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2020, 477 lpp.
4. Wood, Matt A. Python and Matplotlib Essentials for Scientists and Engineers. CA: Morgan un Claypool Publishers, 2015. 138 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013.
2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp.
3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp.
4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Darba sākšana programmā MS Office 2016/2019 [tiešsaiste]. Pieejams:https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/