Код курса InfT1026

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса16.03.2021

Разработчик курса

author

Ilona Odziņa

Учебная литературa

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2015.
2. Nāgelis, J. Microsoft Access 2000 -- no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, c2000, 181 lpp.
3. Kristapsone, S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2020, 477 lpp.
4. Wood, Matt A. Python and Matplotlib Essentials for Scientists and Engineers. CA: Morgan un Claypool Publishers, 2015. 138 lpp.

Дополнительная литература

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013.
2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp.
3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp.
4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Периодика и другие источники информации

1.Darba sākšana programmā MS Office 2016/2019 [tiešsaiste]. Pieejams:https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/