Kurs-Code InfT1026

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)16.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilona Odziņa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2015.
2. Nāgelis, J. Microsoft Access 2000 -- no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, c2000, 181 lpp.
3. Kristapsone, S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2020, 477 lpp.
4. Wood, Matt A. Python and Matplotlib Essentials for Scientists and Engineers. CA: Morgan un Claypool Publishers, 2015. 138 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013.
2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp.
3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp.
4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Darba sākšana programmā MS Office 2016/2019 [tiešsaiste]. Pieejams:https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/