Code du cours ETeh2019

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours19.02.2014

Auteurs du cours

author

Vitālijs Osadčuks

author

Raimunds Šeļegovskis

Connaissances de base

Fizi1009,

Mate1029,

Le cours remplacé

EeTkB003 [GEIKB003]

Manuels

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp.

2. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika. Mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. Red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
2. Priednieks Ē. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. Rīga: RTU, 2002. 100 lpp.

3. Zemsprieguma elektriskie aparāti. A.Baltiņš u.c. Rīga: Jumava, 2007. 348 lpp.