Kurs-Code ETeh2019

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.02.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vitālijs Osadčuks

author

Raimunds Šeļegovskis

Vorkenntnisse

Fizi1009,

Mate1029,

Ersetzte Kurs

EeTkB003 [GEIKB003]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp.

2. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika. Mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. Red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
2. Priednieks Ē. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. Rīga: RTU, 2002. 100 lpp.

3. Zemsprieguma elektriskie aparāti. A.Baltiņš u.c. Rīga: Jumava, 2007. 348 lpp.