Код курса ETeh2019

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.02.2014

Разработчики курса

author

Vitālijs Osadčuks

author

Raimunds Šeļegovskis

Предварительные знания

Fizi1009,

Mate1029,

Предыдущая версия курса

EeTkB003 [GEIKB003]

Учебная литературa

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp.

2. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika. Mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Дополнительная литература

1. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. Red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
2. Priednieks Ē. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. Rīga: RTU, 2002. 100 lpp.

3. Zemsprieguma elektriskie aparāti. A.Baltiņš u.c. Rīga: Jumava, 2007. 348 lpp.