Code du cours EnerP012

Crédits 5

La quantité totale d'heures en classe200

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant200

Date de l'approbation du cours16.02.2022

Auteur du cours

author

Raimunds Šeļegovskis

Manuels

1. Latvijas energostandarts LEK 002-01. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2000. 140 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2008. 120 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Mācību līdzeklis: Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.