Code du cours EnerP012

Crédits 7.50

La quantité totale d'heures en classe200

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant200

Date de l'approbation du cours16.02.2022

Auteur du cours

author

Raimunds Šeļegovskis

Le cours remplacé

EnerR001 [GENRR001]

Manuels

1. Latvijas energostandarts LEK 002-01. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2000. 140 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2008. 120 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Mācību līdzeklis: Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.