Kurs-Code EnerP012

Kreditpunkte 7.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)200

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)200

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raimunds Šeļegovskis

Ersetzte Kurs

EnerR001 [GENRR001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Latvijas energostandarts LEK 002-01. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2000. 140 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2008. 120 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Mācību līdzeklis: Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.