Код курса EnerP012

Кредитные пункты 7.50

Общее количество часов200

Количество часов самостоятельной работы студента200

Дата утвеждения курса16.02.2022

Разработчик курса

author

Raimunds Šeļegovskis

Предыдущая версия курса

EnerR001 [GENRR001]

Учебная литературa

1. Latvijas energostandarts LEK 002-01. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2000. 140 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2008. 120 lpp.

Дополнительная литература

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Mācību līdzeklis: Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.