Code du cours EnerP009

Crédits 8

La quantité totale d'heures en classe320

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant320

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Imants Plūme

Connaissances de base

Ener3018,

Ener4001,

Ener4003,

VadZ2005,

Manuels

1. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
2. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Lekciju konspekts. RTU.Rīga, 1997. 122 lpp.

3. Standarts LEK 002. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas Elektrotehnikas komisija. Rīga: 2001. 224 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Māc. līdz. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Šnīders A., Fridrihsons J., Šeļegovskis R. Asinhrono dzinēju ekspluatācija lauksaimniecībā. Mācību līdzeklis. LLU. Jelgava, 1995. 80 lpp.

3. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электроенергии. Москва: Энергоатомиздат, 1984. 358 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Enerģija un Pasaule: E & P. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls "Power". http://www.iee.org/oncomms/sector/power/magazine.cfm.

3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.