Kurs-Code EnerP009

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)324

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)324

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Imants Plūme

Vorkenntnisse

Ener3018,

Ener4001,

Ener4003,

VadZ2005,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
2. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Lekciju konspekts. RTU.Rīga, 1997. 122 lpp.

3. Standarts LEK 002. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas Elektrotehnikas komisija. Rīga: 2001. 224 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Māc. līdz. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Šnīders A., Fridrihsons J., Šeļegovskis R. Asinhrono dzinēju ekspluatācija lauksaimniecībā. Mācību līdzeklis. LLU. Jelgava, 1995. 80 lpp.

3. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электроенергии. Москва: Энергоатомиздат, 1984. 358 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Enerģija un Pasaule: E & P. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls "Power". http://www.iee.org/oncomms/sector/power/magazine.cfm.

3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.