Code du cours Ekon6001

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours20.01.2015

Auteur du cours

author

Dina Popluga

Connaissances de base

PārZ5021,

Manuels

1. Bunte F., Dagevos H. (2009) Food Economy: Global Issues and Challenges. Wageningen Academic Publishers, eBook.
2. Blundel R., Lockett N., Wang C. Exploring Entrepreneurship. Second ed. Sage Publications Ltd, 2018. 458 p. ISBN 978-1-4739-4807-5
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība, 2004, 143 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Conforti P. (ed.) (2011) Looking ahead in world food and agriculture: perspectives to 2050. Rome: FAO, 539 pp.
2. Paarlberg R. L. (2010) Food Politics: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, eBook
3. Pilvere I., u.c. (2014) Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 200 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
2. AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020
4. Latvijas Republikas tiesību akti - www.likumi.lv
5. TOP 500: Latvijas lielākie uzņēmumi: Laikraksta Dienas Bizness pielikums. Rīga: Dienas Bizness, 2018. 240 lpp.