Kurs-Code Ekon6001

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dina Popluga

Vorkenntnisse

PārZ5021,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bunte F., Dagevos H. (2009) Food Economy: Global Issues and Challenges. Wageningen Academic Publishers, eBook.
2. Blundel R., Lockett N., Wang C. Exploring Entrepreneurship. Second ed. Sage Publications Ltd, 2018. 458 p. ISBN 978-1-4739-4807-5
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība, 2004, 143 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Conforti P. (ed.) (2011) Looking ahead in world food and agriculture: perspectives to 2050. Rome: FAO, 539 pp.
2. Paarlberg R. L. (2010) Food Politics: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, eBook
3. Pilvere I., u.c. (2014) Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 200 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
2. AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020
4. Latvijas Republikas tiesību akti - www.likumi.lv
5. TOP 500: Latvijas lielākie uzņēmumi: Laikraksta Dienas Bizness pielikums. Rīga: Dienas Bizness, 2018. 240 lpp.