Код курса Ekon6001

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.01.2015

Разработчик курса

author

Dina Popluga

Предварительные знания

PārZ5021,

Учебная литературa

1. Bunte F., Dagevos H. (2009) Food Economy: Global Issues and Challenges. Wageningen Academic Publishers, eBook.
2. Blundel R., Lockett N., Wang C. Exploring Entrepreneurship. Second ed. Sage Publications Ltd, 2018. 458 p. ISBN 978-1-4739-4807-5
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība, 2004, 143 lpp.

Дополнительная литература

1. Conforti P. (ed.) (2011) Looking ahead in world food and agriculture: perspectives to 2050. Rome: FAO, 539 pp.
2. Paarlberg R. L. (2010) Food Politics: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, eBook
3. Pilvere I., u.c. (2014) Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 200 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
2. AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020
4. Latvijas Republikas tiesību akti - www.likumi.lv
5. TOP 500: Latvijas lielākie uzņēmumi: Laikraksta Dienas Bizness pielikums. Rīga: Dienas Bizness, 2018. 240 lpp.