Code du cours Ekon4062

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences30

Nombre de travaux pratiques et des séminaires18

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours25.09.2018

Auteur du cours

author

Ināra Jurgena

Manuels

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga: Lidojošā zivs, 2009.
2. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. T. Volkova, B. Aneraude u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: de Novo, 2004.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Foranda konsultantu grupa, 2004.
5. Kasahara E. Practical strategic management: how to apply strategic thinking in business. Rikkyo University. Japan, 2015. 139 p.

6. Hill C.W.L., Gareth R. Jones Strategic management: an integrated approach. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. 2007. 511 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Современный стратегичекий анализ. Иванов П.В. и др. Под редакцией Иванова П.В. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 589 с.
2. Stratēģijas atjaunošana. T.Stjuarts, Dž.Kirbija u.c. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2009.

3. Leiks N. Stratēģiskā plānošana. Rīga: Multineo, 2008.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041