Код курса Ekon4062

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций30

Kоличество часов семинаров и практических занятий18

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса25.09.2018

Разработчик курса

author

Ināra Jurgena

Учебная литературa

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga: Lidojošā zivs, 2009.
2. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. T. Volkova, B. Aneraude u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: de Novo, 2004.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Foranda konsultantu grupa, 2004.
5. Kasahara E. Practical strategic management: how to apply strategic thinking in business. Rikkyo University. Japan, 2015. 139 p.

6. Hill C.W.L., Gareth R. Jones Strategic management: an integrated approach. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. 2007. 511 p.

Дополнительная литература

1. Современный стратегичекий анализ. Иванов П.В. и др. Под редакцией Иванова П.В. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 589 с.
2. Stratēģijas atjaunošana. T.Stjuarts, Dž.Kirbija u.c. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2009.

3. Leiks N. Stratēģiskā plānošana. Rīga: Multineo, 2008.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041