Kurs-Code Ekon4062

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)30

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge18

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)25.09.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ināra Jurgena

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga: Lidojošā zivs, 2009.
2. Bizness pāri robežām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. T. Volkova, B. Aneraude u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rokasgrāmata. Funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: de Novo, 2004.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Foranda konsultantu grupa, 2004.
5. Kasahara E. Practical strategic management: how to apply strategic thinking in business. Rikkyo University. Japan, 2015. 139 p.

6. Hill C.W.L., Gareth R. Jones Strategic management: an integrated approach. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. 2007. 511 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Современный стратегичекий анализ. Иванов П.В. и др. Под редакцией Иванова П.В. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 589 с.
2. Stratēģijas atjaunošana. T.Stjuarts, Dž.Kirbija u.c. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2009.

3. Leiks N. Stratēģiskā plānošana. Rīga: Multineo, 2008.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041