Code du cours Ekon3133

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours21.01.2021

Auteur du cours

author

Aija Jurevica

Manuels

1. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 83 lpp.
2. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009. 54 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
2. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.
6. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
3. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/
4. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint
5. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word