Код курса Ekon3133

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса21.01.2021

Разработчик курса

author

Aija Jurevica

Учебная литературa

1. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 83 lpp.
2. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009. 54 lpp.

Дополнительная литература

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
2. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.
6. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p

Периодика и другие источники информации

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
3. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/
4. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint
5. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word