Kurs-Code Ekon3133

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)21.01.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aija Jurevica

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 83 lpp.
2. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009. 54 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
2. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
3. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
4. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.
6. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource]. Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
3. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/
4. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint
5. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word