Code du cours Ekon3120

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant96

Date de l'approbation du cours07.04.2015

Auteur du cours

author

Arnis Lēnerts

Connaissances de base

Ekon1001,

Soci2036,

Manuels

1. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011, 621 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
4. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 314 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008. 194 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
3. Čans V. Zilā okeāna stratēģija: kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 236 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Mājas lapu veidošana. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp.
2. Krāsu modeļi. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.javascripter.net/faq/hextorgb.htm