Kurs-Code Ekon3120

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)96

Bestätigt am (Datum)07.04.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arnis Lēnerts

Vorkenntnisse

Ekon1001,

Soci2036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011, 621 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
4. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 314 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008. 194 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
3. Čans V. Zilā okeāna stratēģija: kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 236 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mājas lapu veidošana. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp.
2. Krāsu modeļi. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.javascripter.net/faq/hextorgb.htm