Код курса Ekon3120

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий40

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса07.04.2015

Разработчик курса

author

Arnis Lēnerts

Предварительные знания

Ekon1001,

Soci2036,

Учебная литературa

1. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011, 621 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
4. Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns: e-MĀRKETINGS. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 314 lpp.

Дополнительная литература

1. Dombrava E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 2008. 194 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
3. Čans V. Zilā okeāna stratēģija: kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 236 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Mājas lapu veidošana. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp.
2. Krāsu modeļi. [tiešsaiste]. [skatīts 28.05.2015.]. Pieejams: http://www.javascripter.net/faq/hextorgb.htm