Code du cours Ekon3115

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Connaissances de base

Ekon1024,

Manuels

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. 3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.
2. Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Editors: H.R. Kaufmann and M.F.A. Khan Pann. IGI Global, 2014, p.638.
3. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
4. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
5. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp.832.
6. Palmer, A. Principles of Services Marketing. Berkshire, 2014, pp. 495.
7. Pilvere I., Nipers A., Krieviņa A., Upīte I. Grīnberga-Zālīte G. Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014, 200.lpp.

8. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze

2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505