Код курса Ekon3115

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Gunta Grīnberga-Zālīte

Предварительные знания

Ekon1024,

Учебная литературa

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. 3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Дополнительная литература

1. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.
2. Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Editors: H.R. Kaufmann and M.F.A. Khan Pann. IGI Global, 2014, p.638.
3. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
4. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
5. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp.832.
6. Palmer, A. Principles of Services Marketing. Berkshire, 2014, pp. 495.
7. Pilvere I., Nipers A., Krieviņa A., Upīte I. Grīnberga-Zālīte G. Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2014, 200.lpp.

8. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze

2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505