Code du cours Ekon3098

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours27.01.2021

Auteur du cours

author

Arnis Lēnerts

Manuels

1. Praude V. Mārketings. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 528 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 487 lpp.
2. Fisks P. Mārketinga ģēnijs. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 390 lpp.
2. Dārziņa Ē. Vai mārketings ir lieki tēriņi? Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 120 lpp.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp.

4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga :Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvijas Makroekonomiskais apskats Ekonomikas ministrija. www.em.gov.lv
3. E-komercijas jaunumi – www.ecommercetimes.com
4. Marketing Association. www.ama.org
5. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, www.emerald.com

6. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantar.lv