Код курса Ekon3098

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса27.01.2021

Разработчик курса

author

Arnis Lēnerts

Учебная литературa

1. Praude V. Mārketings. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 528 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.

Дополнительная литература

1. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 487 lpp.
2. Fisks P. Mārketinga ģēnijs. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 390 lpp.
2. Dārziņa Ē. Vai mārketings ir lieki tēriņi? Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 120 lpp.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp.

4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga :Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvijas Makroekonomiskais apskats Ekonomikas ministrija. www.em.gov.lv
3. E-komercijas jaunumi – www.ecommercetimes.com
4. Marketing Association. www.ama.org
5. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, www.emerald.com

6. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantar.lv