Kurs-Code Ekon3098

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)27.01.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arnis Lēnerts

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Mārketings. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 528 lpp.
2. Praude V. Mārketings. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā. Rīga: Burtene, 2018. 256 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 487 lpp.
2. Fisks P. Mārketinga ģēnijs. Jelgava: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 390 lpp.
2. Dārziņa Ē. Vai mārketings ir lieki tēriņi? Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 120 lpp.
3. Armsa B. Vietējais mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 144 lpp.

4. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 647 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga :Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvijas Makroekonomiskais apskats Ekonomikas ministrija. www.em.gov.lv
3. E-komercijas jaunumi – www.ecommercetimes.com
4. Marketing Association. www.ama.org
5. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566, www.emerald.com

6. Tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēte - www.kantar.lv