Code du cours Ekon3095

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours19.11.2019

Auteur du cours

author

Arnis Lēnerts

Connaissances de base

Ekon2100,

Ekon2109,

VadZ2028,

Manuels

1. Bioeconomy. Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Editor Levwandowski I. Stuttgart: University of Hohenheim, 2018, 354 pp. ISBN 978-3-319-68151-1
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. Rivžas P. red. Jelgava: LLU, 2018, 277 lpp. ISBN 978-9984-48-308-5

Ouvrages supplémentaires

1. Biotehonomika. Blumberga D., Barisa A., Kubule A. Rīga: RTU, 2016. 340 lpp.
2. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012, 391 lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.

3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija.

3. Latvijas Valsts meži. www. lvm.lv