Kurs-Code Ekon3095

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Arnis Lēnerts

Vorkenntnisse

Ekon2100,

Ekon2109,

VadZ2028,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bioeconomy. Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Editor Levwandowski I. Stuttgart: University of Hohenheim, 2018, 354 pp. ISBN 978-3-319-68151-1
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. Rivžas P. red. Jelgava: LLU, 2018, 277 lpp. ISBN 978-9984-48-308-5

Weiterfuhrende Literatur

1. Biotehonomika. Blumberga D., Barisa A., Kubule A. Rīga: RTU, 2016. 340 lpp.
2. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Rivžas P. red. Jelgava, LLU, 2012, 391 lpp. ISBN 978-9984-48-085-5.

3. Treisijs M. Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Rīga: LVAEI, 1996. 406 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija.

3. Latvijas Valsts meži. www. lvm.lv