Code du cours Ekon3045

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours18.12.2018

Auteur du cours

author

Baiba Mistre

Connaissances de base

Ekon1023,

Manuels

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. RTU. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.

3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.

2. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikrasts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Finanšu ministrijas mājas lapa http://www.fm.gov.lv
5. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

6. VID mājas lapa. Pieejams:http://www.vid.gov.lv