Kurs-Code Ekon3045

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)18.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Mistre

Vorkenntnisse

Ekon1023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. RTU. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.

3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.

2. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikrasts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Finanšu ministrijas mājas lapa http://www.fm.gov.lv
5. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

6. VID mājas lapa. Pieejams:http://www.vid.gov.lv