Код курса Ekon3045

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.12.2018

Разработчик курса

author

Baiba Mistre

Предварительные знания

Ekon1023,

Учебная литературa

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. RTU. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
2. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.

3. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Дополнительная литература

1. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.

2. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikrasts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Finanšu ministrijas mājas lapa http://www.fm.gov.lv
5. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv

6. VID mājas lapa. Pieejams:http://www.vid.gov.lv