Code du cours Ekon3040

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours09.06.2020

Auteurs du cours

author

Evita Apsīte

author

Anita Kreicberga

Manuels

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
4. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
5. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
2. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
3. Ketners K., Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā: Salīdzinošā analīze un praktiskie ieteikumi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008, 237 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005 - ISSN 1407-5709.
3. Elektroniskais žurnāls ifinanses.lv
4. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
5. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7. Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv