Код курса Ekon3040

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса09.06.2020

Разработчики курса

author

Evita Apsīte

author

Anita Kreicberga

Учебная литературa

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
4. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
5. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Дополнительная литература

1. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
2. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
3. Ketners K., Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā: Salīdzinošā analīze un praktiskie ieteikumi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008, 237 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005 - ISSN 1407-5709.
3. Elektroniskais žurnāls ifinanses.lv
4. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
5. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7. Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv