Kurs-Code Ekon3040

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)09.06.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Apsīte

author

Anita Kreicberga

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Rīgas Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. - Rīga, RTU, 2007. 351 lpp.
4. Kavale L Budžets un finanses. - Rīga, LU, 2008. 44 lpp.
5. Kavale L., Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kudinska M. Kreditēšana. - Rīga, Latvijas komercbanku asociācijas konsultāciju un mācību centrs, 2008. 126 lpp.
2. Gončarovs G. Finanšu teorija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 107 lpp.
3. Ketners K., Lukašina O. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā: Salīdzinošā analīze un praktiskie ieteikumi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008, 237 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Dienas Mediji, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005 - ISSN 1407-5709.
3. Elektroniskais žurnāls ifinanses.lv
4. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
5. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapa. Pieejams: http:// www.fktk.lv
7. Latvijas bankas mājas lapa. Pieejams: http://www.bank.lv