Code du cours Ekon2139

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2022

Auteurs du cours

author

Aija Eglīte

author

Anna Jesemčika

Manuels

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi:
mācību līdzeklis /Veronika Bikse. Rīga: Izglītības soļi, 2007.454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika.
Rīga : RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I. Leibus, R.Grigorjeva, A. Jesemčika, A. Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. King, D. (2012). Economics / David King. New York: Oxford University Press 676 p. LLU lasītavā
2.Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 320 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
4. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X