Kurs-Code Ekon2139

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aija Eglīte

author

Anna Jesemčika

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi:
mācību līdzeklis /Veronika Bikse. Rīga: Izglītības soļi, 2007.454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika.
Rīga : RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I. Leibus, R.Grigorjeva, A. Jesemčika, A. Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. King, D. (2012). Economics / David King. New York: Oxford University Press 676 p. LLU lasītavā
2.Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 320 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
4. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X