Код курса Ekon2139

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2022

Разработчики курса

author

Aija Eglīte

author

Anna Jesemčika

Учебная литературa

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi:
mācību līdzeklis /Veronika Bikse. Rīga: Izglītības soļi, 2007.454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika.
Rīga : RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I. Leibus, R.Grigorjeva, A. Jesemčika, A. Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
4. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.

Дополнительная литература

1. King, D. (2012). Economics / David King. New York: Oxford University Press 676 p. LLU lasītavā
2.Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 320 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
4. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X