Code du cours BūvZP044

Crédits 9

La quantité totale d'heures en classe243

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant243

Date de l'approbation du cours10.03.2021

Auteurs du cours

author

Lilita Ozola

author

Jānis Kreilis

Connaissances de base

BūvZ6026,

BūvZ6033,

BūvZ6034,

Manuels

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Arhipova I. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
3. Kalis H., Kango I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Hofmann A. H. Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Kottegoda N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.
2. Kumar R. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.
2. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN: 0360-1323.
3. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Lauku inženieru fakultātes studiju programmās.Apstiprināts LIF Domes sēdē 2015.gada 17. jūnijā.