Code du cours BūvZ4102

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant40

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Inita Vikse

Connaissances de base

BūvZ4101,

Manuels

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396.

Ouvrages supplémentaires

1. Būvdarbu izcenojumu katalogs (BIK). Rīga, 2005.-2010.
2. Doršs I. Materiālu izlietojums celtniecības un remonta darbos. Liepāja, 2007.
3. Doršs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www.em.gov.lv 2. www.csb.gov.lv 3. www.vid.gov.lv