Kurs-Code BūvZ4102

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inita Vikse

Vorkenntnisse

BūvZ4101,

Ersetzte Kurs

BūvZB032 [GBUVB032]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1014. Pieņemti 19.12.2006., stājas spēkā 01.01.2007. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150396.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvdarbu izcenojumu katalogs (BIK). Rīga, 2005.-2010.
2. Doršs I. Materiālu izlietojums celtniecības un remonta darbos. Liepāja, 2007.
3. Doršs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.em.gov.lv 2. www.csb.gov.lv 3. www.vid.gov.lv