Kurs-Code Arhi3080

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)324

Vorlesungen (Stundenzahl)30

Arbeit im Labor (Stundenzahl)98

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)196

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Natalija Ņitavska

Vorkenntnisse

Arhi1028,

Arhi1032,

Arhi1033,

Arhi1035,

Arhi1036,

Arhi2060,

Arhi2061,

Arhi2062,

Arhi2075,

Arhi3074,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Fleming R. Design education for a sustainable future. London, England: Routledge, 2013. 235 p. ISBN: 978-0-415-53766-7
2. Gehl, J. Life Between Buildings: Using Public Space. Copenhagen: Arkitektens Forlag, 2003. 202 p.
3. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 96 lpp.

5. Ņitavska N., Markova M., Spāģe A. Pilsētu veidošana. Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitālizāciju. Pieejams: https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2022/07/shaping-cities-manual-lv.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Simonds J.O., Starke B.W. Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2006. 398 p.
2. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Omorica Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Time - Saver Standards for Landscape Architecture. C.Harris, N.Dines (Eds.). New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.