Код курса Arhi3080

Кредитные пункты 12

Общее количество часов324

Kоличество часов лекций30

æоличество лабораторных работ98

Количество часов самостоятельной работы студента196

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Natalija Ņitavska

Предварительные знания

Arhi1028,

Arhi1032,

Arhi1033,

Arhi1035,

Arhi1036,

Arhi2060,

Arhi2061,

Arhi2062,

Arhi2075,

Arhi3074,

Учебная литературa

1. Fleming R. Design education for a sustainable future. London, England: Routledge, 2013. 235 p. ISBN: 978-0-415-53766-7
2. Gehl, J. Life Between Buildings: Using Public Space. Copenhagen: Arkitektens Forlag, 2003. 202 p.
3. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 96 lpp.

5. Ņitavska N., Markova M., Spāģe A. Pilsētu veidošana. Rokasgrāmata par degradēto teritoriju revitālizāciju. Pieejams: https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2022/07/shaping-cities-manual-lv.pdf

Дополнительная литература

1. Simonds J.O., Starke B.W. Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2006. 398 p.
2. Neilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Omorica Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Time - Saver Standards for Landscape Architecture. C.Harris, N.Dines (Eds.). New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.