Code du cours Arhi3067

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteurs du cours

author

Mārtiņš Fībigs

author

Silvija Štrausa

Connaissances de base

Arhi1020,

Arhi2012,

Arhi2037,

Arhi2050,

BūvZ2007,

BūvZ2037,

MašZ2010,

Manuels

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp.
2. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Priekulis J. (autoru kol. vad.). Jelgava: LLU, 1999. 59 lpp. 3. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. J. Priekulis u. c. Jelgava: 1995. 95 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923. 3. Žurnāls "Agrotops" ISSN 1407-5164