Kurs-Code Arhi3067

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mārtiņš Fībigs

author

Silvija Štrausa

Vorkenntnisse

Arhi1020,

Arhi2012,

Arhi2037,

Arhi2050,

BūvZ2007,

BūvZ2037,

MašZ2010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp.
2. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Priekulis J. (autoru kol. vad.). Jelgava: LLU, 1999. 59 lpp. 3. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. J. Priekulis u. c. Jelgava: 1995. 95 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923. 3. Žurnāls "Agrotops" ISSN 1407-5164